Billigst

Når Andersen Biobrændsel anbefaler et produkt som billigst, er det udelukkende på baggrund af prisen.

Som billigste træpille må vi klart fremhæve Stora Enso, der gennem de sidste tre år har været i meget ensartet kvalitet, til meget konkurrence dygtige priser.
Pillen føres kun i 6mm og har derfor været meget populær i pilleovne og de små pillefyr.  

Produkter der alene købes på pris, kan samtidig også medføre mere arbejde for brugeren, måske ved at der skal bæres ekstra produkter ind eller foretages ekstra rensning. I absolut værste tilfælde kan det medføre ekstra rensning eller måske reparation på anlægget.