Billigst

Når Andersen Biobrændsel anbefaler et produkt som billigst, er det udelukkende på baggrund af prisen.

Produktet kan samtidig også medføre mere arbejde for brugeren, måske ved at der skal bæres ekstra produkter ind eller foretages ekstra rensning. I absolut hverste tilfælde kan det medføre ekstra rensning eller måske reparation på anlægget.